سوالات / راهنما

بونوس

قوانین و مقررات بونوس

بونوس 100 درصد شارژحساب 

 هنگامیکه حساب خود را شارژ میکنید، در ریوبت 100% درصد مبلغ واریزی بونوس دریافت میکنید، یا مبلغ دلار را به نسبت قیمت آن در بازار، بیشتر خریداری میکنیم.

هر کاربر تنها میتواند یک بونوس فعال داشته باشد، اگر شما در حالی که یک بونوس فعال دارید حساب خود را مجدد شارژ کنید بونوس جدید به شما تعلق نخواهد گرفت.

 پس از فعال شدن بونوس بعد از شارژ حساب، شما قادر به برداشت بونوس نخواهید بود تا زمانی که شما کل مبلغ واریزی بونوس را 2 دوبار با ضریب بالای 2 برای شرط های تکی و برای شرط های میکس 4 بازی با ضریب بالای 5 استفاده کنید.

 هر شرط تکی که ضریب آن کمتر از 2 باشد در محاسبه گردش مالی مورد نیاز بونوس در نظر گرفته نمیشود.

بونوس ارائه شده محدود به هر مشتری میباشد. در صورتی که کاربری با استفاده از حساب های مختلف قصد سوء استفاده از بونوس را داشته باشد، سایت میتواند تمامی حساب های کاربری مشتری متخلف را مسدود کند.


X
انتخاب میز حداقل / حداکثر
X
لطفا برای خود **نام مستعار پوکر** ثبت کنید.